Pravidlá ochrany osobných údajov pre používateľov webovej stránky a koncových zákazníkov

Pravidlá ochrany údajov pre používateľov webovej stránky a koncových zákazníkov Ponteo, s.r.o.

Vážení zákazníci a návštevníci stránky. Dovoľte nám, aby sme Vám poskytli informácie ohľadne používania našej webovej stránky na základe Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov, alebo aj GDPR (General Data Protection Regulation).

Túto webovú stránku prevádzkuje spoločnosť Ponteo s.r.o. (ďalej len „Ponteo“). V pravidlách ochrany údajov pre používateľov webovej stránky a koncových zákazníkov Ponteo s.r.o. sa opisuje, ako Ponteo zbiera a spracúva Vaše osobné údaje ako správca údajov v súvislosti s touto webovou stránkou alebo s ďalšími službami, ktoré Vám Ponteo poskytuje ako koncovému zákazníkovi.

Pri návšteve tejto webovej stránky o vás automaticky zhromažďujeme tieto osobné údaje:

  • informácie o stránkach, ktoré na tejto webovej stránke navštívite
  • dátum a čas Vašej návštevy na stránke
  • Vaša IP adresa
  • Váš webový prehliadač
  • webová stránka (URL), ktorú ste navštívili predtým, ako ste navštívili webovú stránku spoločnosti Ponteo
  • súbory cookie (informácie viď nižšie)

ďalej Ponteo zhromažďuje informácie, ktoré zadáte (odošlete) pri používaní tejto webovej stránky.

Ak Vás na stránke Ponteo požiadame o poskytnutie osobných údajov, nemusíte tak urobiť. V prípade ak tak neurobíte, nás dovoľte informovať, že to môže ovplyvniť  využívanie niektorých funkcií  webovej stránky či vo všeobecnosti poskytovanie služieb nášho zariadenia.

 

Súbory cookie, Google Analytics a zásuvné moduly (pluginy) siete Facebook a AddThis na stránke Ponteo

Súbory cookie

Táto webová stránka využíva takzvané súbory cookie. Súbor cookie môže byť vytvorený vo vašom počítači pri návšteve webovej stránky. Všeobecne sa používajú na sprístupnenie dodatočných funkcií  webovej stránky. Môžu sa vytvárať napríklad s cieľom sledovať vašu návštevu a pomôcť Vám pri orientácii na webových stránkach, pomôcť vám pokračovať tam, kde ste skončili, alebo si zapamätať vaše nastavenia  keď webovú stránku opäť navštívite. Naopak nemôžu otvárať, čítať ani upravovať žiadne iné údaje vo vašom počítači.

Súbory cookie zostanú vo vašom počítači, kým ich neodstránite vo vašom webovom prehliadači.  Ak chcete upravovať nastavenie cookie, môžete tak urobiť v nastaveniach Vášho webového prehliadača.

Google analytics

Webová stránka Ponteo využíva službu Google Analytics. Je to webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookie s cieľom analyzovať, ako tieto webové stránky jej návštevníci používajú. Tieto informácie sa prenesú na servery spoločnosti Google v USA a budú sa tam uchovávať. Spoločnosť Google tieto informácie použije na to, aby zhodnotila, ako webovú stránku používate, aby vytvorila správy o aktivite na webovej stránke pre prevádzkovateľov webovej stránky a aby poskytovala ďalšie služby týkajúce sa aktivity webovej stránky a využívania internetu. Spoločnosti Google môžete zabrániť zbierať informácie (vrátane vašej IP adresy) prostredníctvom súborov cookie a zabrániť spracovaniu týchto informácií tak, že si stiahnete toto rozšírenie prehliadača a nainštalujete si ho: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrany osobných údajov sa uvádzajú v Prehľade pravidiel ochrany súkromia služby Google Analytics.

Zásuvné moduly siete Facebook

Súčasťou stránky Ponteo sú i zásuvné moduly sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornia, 94025, USA.  Zásuvné modely inak nazývané aj Pluginy siete Facebook charakterizuje logo siete Facebook alebo tlačidlo „Páči sa mi to“.

Pri návšteve stránky Ponteo vytvorí zásuvný modul spojenie medzi serverom sociálnej siete facebook a prehliadačom. Facebook získa pomocou vašej IP adresy informácie, že ste navštívili webovú stránku Ponteo. Ak kliknete na tlačidlo siete Facebook „Páči sa mi to“, kým ste prihlásený do svojho účtu v sieti Facebook, na svojom profile v sieti Facebook môžete uviesť odkaz na obsah webovej stránky Ponteo. Sieť Facebook si môže spojiť Vašu návštevu stránky Ponteo s Vaším používateľským účtom. Zdôrazňujeme, že ako poskytovateľ tejto webovej stránky nepoznáme obsah prenášaných údajov ani to, ako ich sieť Facebook používa. Viac informácií nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook na adrese http://de-de.facebook.com/policy.php.

Ak si neželáte, aby si Facebook spájal Vašu návštevu stránky s Vaším účtom na sieti Facebook, pred návštevou stránky  Ponteo sa odhláste zo svojho účtu na sociálnej sieti Facebook.

Doba uchovávania

Vaše údaje, ktoré automaticky zozbierame, keď navštívite našu webovú stránku, budeme uchovávať najviac po dobu 26 mesiacov.

Ak ste sa prihlásili na odber  noviniek Ponteo (newslettera), Vašu e-mailovú adresu budeme uchovávať dovtedy, kým sa z odberu neodhlásite. Ak ste sa zaregistrovali na  webovej stránke Ponteo Vaše údaje budeme uchovávať tak dlho, kým bude existovať váš účet, a následne len tak dlho, kým budeme mať zákonnú povinnosť uchovávať ich.

Ponteo bude uchovávať aj Vaše osobné údaje, ktoré zozbieram v priebehu obchodnej transakcie, aspoň do skončenia  vzájomného obchodného vzťahu a potom tak dlho, kým bude mať Ponteo zákonnú povinnosť uchovávať ich, alebo kým nebudú premlčané potenciálne nároky.Miesto, ktoré vám ostane v srdci

Ponte znamená v latinčine most, spojenie. V Ponteo Activity Park sa v jedinečnej forme spája mesto s prírodou, práca so zábavou, aktivita s relaxom. Je to však predovšetkým miesto, ktoré spája ľudí - rodinu, priateľov, susedov a kolegov.

Chce to len raz prísť a zažiť.